Tieliikenne ja kaukolämpö tuottavat puolet Karkkilan alueen kasvihuonepäästöistä

Suomen ympäristökeskuksen tuore laskelma kuntien kasvihuonepäästöistä osoittaa, että Karkkilan vuoden 2017 kasvihuonepäästöt per asukasta kohden olivat 7,3 tCO2e, Vihdissä vastaavasti 6,1 tCO2e, Lopella 7,9 tCO2e ja Lohjalla 6,6 tCO2e.

SYKEn laskelman mukaan päästöt olivat vuodesta 2005 vuoteen 2017 vertailuajanjaksolla laskeneet Karkkilassa viisi prosenttia, Vihdissä 12 prosenttia, Lopella 13 prosenttia ja Lohjalla 16 prosenttia. Keskimäärin Uudenmaan kuntien päästöt olivat vähentyneet 11 prosenttia.

SYKEn laskelma osoittaa, että Karkkilassa syntyvistä päästöistä oli peräisin tieliikenteestä (27,6 prosenttia), kaukolämmöstä (22 prosenttia) ja öljylämmityksestä (7,7 prosenttia). Vertailuajanjaksolla kaukolämmön osuus Karkkilan kasvihuonekaasujen aiheuttajana oli lähes tuplaantunut. Vuonna 2005 kaukolämpö tuotti Karkkilan kasvihuonekaasuista 7,6 ktCO2e ja vuonna 2017 vastaavasti 14,3 ktCO2e.

Vuoteen 2005 verrattaessa vähemmän päästöjä Karkkilassa vuonna 2017 synnyttivät maatalous (4,8 ktCO2e), tieliikenne (18 tCO2e), kulutussähkö (4,1 tCO2e), sähkölämmitys (3,3 tCO2e) ja jätteidenkäsittely (3,9 tCO2e). -afs

Lue lisää torstain 13.2. Karkkilan Tienoosta!