Suomen ensimmäinen geoterminen lähilämpöverkko

Espoon Finnoon kaupunginosaan on tulossa monenlaista uutta kokeilua. Finnoosta tavoitellaan kestävän kehityksen esimerkkialuetta, missä voidaan testata innovatiivisia energiaratkaisuja. Finnoon alueella suunnitellaan Suomen ensimmäistä geotermistä lähilämpöverkkoa, joka mahdollistaisi lämmitys- ja jäähdytysenergian osalta päästöttömän asuinalueen toteuttamisen.

Finnoon seutua ryhdytään rakentamaan jo nyt, ja kaupunginosan on suunniteltu valmistuvan 2030-luvulla. Geoterminen lähilämpöverkko on suunnitteilla Finnoon ensimmäisenä rakennettavaan osaan, Djupsundsbäckeniin. Vireillä on kaksi hankekokonaisuutta, joista toinen on osoitettu vapaarahoitteiseen asuntotuotantoon, ja toinen kokonaisuus koostuu valtion tukemasta vuokra- ja asumisoikeusasumisesta. Vapaarahoitteiseen asuntotuotantoon  sisältyy noin 6000 neliömetriä rakennusoikeutta. Kokonaisuuteen, jossa on valtion tukemaa vuokra- ja asumisoikeusasumista, sisältyy rakennusoikeutta 11 400 neliömetriä.

Hiilineutraali ratkaisu

Geoenergiaverkon toteuttaminen Finnooseen on linjassa Espoon strategian kanssa. Se tukisi kaupungin hiilineutraaliustavoitteita. Finnoon rakentamista ohjaavat kaupungin asettamat energiatehokkuuskriteerit, joihin alueelle valittavien toimijoiden edellytetään sitoutuvan.

Vapaarahoitteiseen asuntotuotantoon aluevarausta on hakenut Avara Oy, jonka kumppanina hankkeessa on energiaratkaisun osalta Quantitative Heat Oy eli QHeat. Tontinluovutuksen edellytyksenä on geoenergian hyödyntäminen rakennusten lämmityksessä ja jäähdytyksessä. QHeatin kehittämän syväkaivoteknologian avulla kiinteistöjen lämmitys- ja jäähdytysenergia voidaan tuottaa lähes hiilineutraalisti.

Lue lisää Kiinteistö & energia -lehden numerosta 3/2020!