Nummelan kasvu vyöryy kohti tulevaa asemanseutua

Pillistöntie yhdistää Nummelan keskustan vanhaan Turuntiehen – ja tulevaan Vihdin juna-asemaan. Lähistölle suunnitellaan myös työpaikka-aluetta.

Kun Pillistöntien loppupää aikanaan rakennetaan, katualueen alle jää muutama vanha rakennus: Hennalan entinen mäkitupa 1800-luvun lopulta ja Jerelän tiilirakenteinen vilja-aitta 1930-luvulta.

Niillä on paikallista asutus- ja rakennushistoriallista arvoa, mutta ei tarpeeksi, kun toisessa vaakakupissa on Nummelan liikenteen sujuvuus ja kevyen liikenteen turvallisuus.

Kunta voitti valituskierroksen

Vihdin kunnanvaltuusto hyväksyi Pillistöntien asemakaavan vuonna 2015. Päätöksestä valitettiin, ja Helsingin hallinto-oikeus kumosi sen. Kunta puolestaan valitti Korkeimpaan hallinto-oikeuteen ja voitti kaksi vuotta sitten: asemakaava jäi voimaan.

Sen mukaan Pillistöntie rakennettaisiin kahdessa vaiheessa, ensin kaksi- ja myöhemmin ehkä nelikaistaiseksi, kun asemanseutu rakentuu. Kevyen liikenteen väylät on kaavassa merkitty molemmin puolin katua.

Nykyinen Pillistöntien loppupää on yksityistie, mutta kunnan hoidossa. Luoteis-Uusimaa kysyi Vihdin kunnasta Pillistöntien rakentamisen aikataulusuunnitelmia, mutta ei saanut vastausta pyydetyssä aikataulussa. Ratahankkeen ja siihen liittyvän aseman toteutuminen on vielä auki.

Kevytväylä ja asema sopii tulla, mutta…

Pillistöntie nousee Nummelan Pajuniityn alueelta kohti ajoharjoitteluradan ja jätevedenpuhdistamon risteystä. Lähialueella on neljä asuintonttia, joihin Pillistöntien rakentaminen vaikuttaa.

– Kevyen liikenteen väylä ja asema sopii tulla, mutta muusta voi olla eri mieltä, sanoo Kai Grundström (60). Hänen kotinsa, Hennala-kiinteistön entinen mäkitupa jää katualueen alle.

Lue lisää torstain 11.4. Luoteis-Uusimaasta!