Linjojen 1,4 ja 10 liikennöinti voi muuttua

Länsi-Helsingin raitiotiesuunnitelma meni kaupunkiympäristölautakunnassa hiukan eteenpäin kohden toteutusta, kun investoinnista periaatteessa kokouksessa päätettin. Linjausvaihtoehtoa ei vielä päätetty, vaihtoehtoja on tarkasteltu.

Linjamuutoksia on tulossa, ja ne vaikuttavat ilmeisesti raitiotielinjojen 1, 4 ja 10 liikennöintiin ja niiden kulkulinjoihin. Länsi-Helsingin raitioteiden yleisuunnitelman liikenteelliset periaatteet antavat suuntaviivat raitiotiden uudistamiseen ja uuden Vihdintien pikaraitiotien vanhaan katuverkkoon sovittamiseen.

Lautakunta korosti hyväksytyssä vastaehdotuksessa, että mahdollisia linjoja tulee päätöksentekovaiheessa tarkastella useiden vaihtoehtohen pohjalta.

Uuden linjan sovittaminen

Koko muutosten perusteena on Vihdintien pikaraitiotien sovittaminen kantakaupunkkiin. Pikaraitiotielle on suunniteltu reittiä Kannelmäen kauppakeskus Kaaren luota Pohjois-Haagan juna-aseman ja Valimon juna-aseman kautta Munkkivuoreen ja sieltä Tukholmankatua pitkin Mannerheimintielle. Päätepysäkki on Kolmikulmassa.

Mannerheimintie on nykyisellään niin uuhkainen, ettei uusi yhteys sinne nykyisellään oikein sovi. Suunnittelijat ovatkin linjanneet niin, että uusi kaupunkiraitiotie kulkisi uutta linjausta pitkin Töölön ja Kampin kautta. Linja 4 siirtyisi ehkä tämän mukaan sille väylälle.

Lautakunnan puheenjohtaja Anni Sinnemäki kuitenkin korosti, ettei linja 4 ole vuosiin siirtymässä yhtään minnekään.

Länsi-Helsingin raitioteiden yleissuunnitelma tulee kaupunkiympäristölautakunnan käsittelyyn keväällä. Sen jälkeen asian käsittely jatkuu kaupunginhallituksessa ja -valtuustossa.

Lue lisää Munkinseudun numerosta 3/2020!