– Isommat oppilaat opettivat pienempiään

Uudessa opetussuunnitelmassa punaisena lankana kulkevat laaja-alaisen osaamisen taidot, joita tulee harjoittaa ja arvioida osana kaikkien oppiaineiden opetusta. Monialaiset oppimiskokonaisuudet tarjoavat hedelmällisen maaperän juuri näiden taitojen harjoitteluun. Lopen yläkoulun oppilaat toteuttivat viime viikolla kaksi päivää kestäneet monialaisten opintokokonaisuuksien teemapäivät. Torstaina yläkoululaiset suunnittelivat pajapisteitä Kirkonkylän koulun alakoululaisille ja perjantaina pajat toteutettiin käytännössä niin, että yläkoululaiset toimivat pajojen vetäjinä ja ohjaajina alakoululaisten kiertäessä ryhmittäin pajasta toiseen.

– Seiskaluokkalaisten vastuualueena oli järjestää pajat eskariykköskakkosille, kasiluokkalaiset valmistivat pajat kolmenelosille ja ysiluokkalaiset toteuttivat pajat alakoulun vanhemmille oppilaille.

Rakenteellisesti päivä onnistui mielestäni erittäin hyvin. Päivien suurena teemana oli itsestä huolehtiminen ja arjen taidot. Oppilaat saivat suunnitella aiheensa etukäteen luokanvalvojan tunnilla ja varsinainen pajojen työstäminen aloitettiin torstaina. Mielestäni yläkoulun oppilaat kantoivat vastuunsa pajojen suunnittelusta ja toteutuksesta erittäin hienosti, kertoi opettajien Mok-tiimin puheenjohtaja Laura Laatio.

Pajoissa käsitteltiin nuorille tärkeitä teemoja

Pajojen aiheet olivat yläkoululaisten itse keksimiä ja monet pajojen aiheista käsittelivät nuorille tärkeitä ja ajankohtaisia asioita.

– Nuoret käyttävät paljon somea ja siksi on tärkeää huolehtia, että he myös tietävät perusasiat someturvallisuudesta, kertoivat someturvallisuuspajaa pitäneet Pinja-Emilia Räikkönen ja Julia Kristo 9.a luokalta.

Lue lisää keskiviikon 10.4. Lopen Lehdestä!