Karprint Oy on vuonna 1962 perustettu lehtitalo. Kustannamme valtakunnallisia tilauspohjaisia aikakauslehtiä, tilaajapohjaisia paikallislehtiä Uudellamaalla sekä ilmaiseksi jaettavia kaupunkilehtiä Helsingissä. Kirjapainon painopalvelut ovat oma toimintayksikkönsä.

Karprint Oy on koko olemassaolonsa ajan ollut innovatiivinen ja eteenpäin pyrkivä yhtiö. Karprintin henkilöstö on tunnettua osaamisestaan ja hyvistä taidoistaan eli yksinkertaisesti hyvästä ammattitaidosta. Siitä osoituksena on Karprintin palveluksessa olleiden henkilöiden erinomainen työllistyminen niin saman alan yrityksiin kuin muuallekin.

Karprintissa ei ole suuria byrokraattisia järjestelmiä, vaan jokainen pääsee vaikuttamaan omaan työhönsä ja näkemään koko lehdenteon prosessin alusta alkaen. Varsinkin nuorille journalisteille sekä myös ilmoituspuolen myyntihenkilöille tämä on tärkeä asia. Karprint työllistää perinteisiä kirjapainon ammattilaisia kirjapainossa, sivunvalmistajia, taittajia, painajia, kirjapainotyöntekijöitä, sekä toimittajia, ilmoitusmarkkinoijia, hallintohenkilökuntaa yms.

Yleishakemus

Lähetä vapaamuotoinen hakemuksesi. Hakemuksessa tullee ilmetä hakijan nimi, puhelinnumero ja työnkuva josta olet kiinnostunut. Liitteeksi voit laittaa CV:si. Työnäytteet ja kirjallisen hakemuksen voit lähettää osoitteeseen:

Karprint Oy, Vanha Turuntie 371, 03150 Huhmari.
Kuoreen tunnus ”Työnhakija”.